Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a FitPower Body Shop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: 

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév / Név: GLL Projekt Kft..

Cím: 4300 Nyírbátor, Báthori utca 1. sz.

Telefon: +36 20 669 5047    

E-mail: info[kukac]nyirhir.com

Weboldal: https://nyirhir.com

Áruház neve: FitPower Body Shop

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-80059/14

                                                     NAIH-80061/14

                                                     NAIH-80063/14

Adószám: 24925282-2-15.

Közösségi adószám: HU24925282.

Cégjegyzék szám: 15-09-081802    

Bankszámlaszám: 10404467-50526653-48881001 (K&H)

Bejegyezte: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága   

Kapcsolattartó neve: Orosz László  

Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 611 6532    

Kapcsolattartó e-mail címe: info[kukac]nyirhir.com

 

Webhosting szolgáltató:

Cégnév: MediaCenter Hungary Kft.

Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.

Székhely cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6

Telefon: 76 / 575-023

Fax: 76 / 575-024

Adószám: 13922546-2-03

Bankszámlaszám: 11732002-20381240 (OTP)

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

 

A megrendelés lépései:

1. A regisztráció menete

2. A kosár használata

3. A megrendelés összeállítása

4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja

5. A megrendelés elküldése

6. A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát.

Kiszállítás, személyes átvétel

1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.

2. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. a kiszállítást az MPL futárszolgálat végzi, a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Fizetési módok

1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)

2. Banki átutalás

3. Utánvétel

Elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése a vásárló részére indoklás nélküli elállási jogot biztosít. Vevő az elállási jogát a termék (több termék esetében, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak) átvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. A Vevő az elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy bármely egyéb módon, de az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

 A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A kézhezvétel időpontjának az egyes átvételi módok esetén az alábbiak szerinti időpontok tekintendők:

Üzletünkben történő átvétel esetén a rendelés átvételének időpontja,

MPL futárszolgálattal történő házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

A kézhezvétel időpontja az átvételkor kapott blokkal/számlán, ill. a futártól kapott igazoló bizonylaton kerül feltüntetésre.

Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza az üzletünkbe és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. A visszatérítés a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon történik, a visszatérítésre más fizetési módot csak a fogyasztó kifejezett beleegyezésével alkalmazunk, mely során a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költsége terheli. Amennyiben a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási módot választ, nem térítjük vissza az ebből eredő többletköltséget, hanem kizárólag a normál díjszabású szállítási díj megtérítésére kerül sor. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdésében biztosított jog folytán teljes mértékben visszatartjuk addig, amíg a vásárló a terméke(ke)t vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, így a szolgáltató követelheti azok megtérítését.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen, de nem kizárólagosan

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. gravírozás);

olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;

Elállási nyilatkozatminta

Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található Elállási/Felmondási nyilatkozatminta, kiegészítve a vállalkozás adataival.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében található A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató, kiegészítve a vállalkozás adataival.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta

tónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

- a vásárló nevét, címét,

- a termék megnevezését, vételárát,

- a vásárlás időpontját,

- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

- a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.

A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét,

- a termék megnevezését, vételárát,

- a vásárlás időpontját,

- a hiba bejelentésének időpontját,

- a hiba leírását,

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Egyéb rendelkezések

A honlapon feltüntetett adatok (termék ára, termékismertető, beszerzési idő, rendelkezésre állás, stb.) minden esetben általános leírást tartalmaznak, a megjelenített képek illusztrációk. Ugyanakkor a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az áruházi oldalon megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek, teljes körű termékleírásért a gyártó oldalának felkeresése javasolt. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából vagy egyéb meghibásodásból eredő információk, árak nem tekinthetők nyilvános ajánlattételnek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A honlapon megjelenített valamennyi kép, leírás, grafika, tájékoztató, egyéb képi vagy szöveges megjelenítés tekintetében a Szolgáltató minden jogot fenntart, azok Szolgáltató belegyezése nélküli, jogellenes, részben vagy egészben történő felhasználása tilos, minden ilyen esetben a Szolgáltató jogi eljárást indít.

Amennyiben az internetes felhasználó a webáruház internetes felületén hírlevél küldéséhez a megfelelő adatai megadásával előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult, úgy a Szolgáltató jogosult részére hírlevelet küldeni. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által megadott név és elektronikus levelezési cím a hozzájárulás megadásakor valós, helytálló vagy a felhasználó jogszerű használatában van.

A felhasználó a hírlevél küldéséhez történő önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően részére több hírlevelet nem küld, továbbá törli adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A Szolgáltató magatartási kódex előírásainak nem vetette alá magát.

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdését, észrevételét az alábbi elérhetőségek egyikén tudja megtenni:

Cím: 4300 Nyírbátor, Báthori utca 1. sz.

Telefon: +36 20 669 5047

e-mail: info[kukac]nyirhir.com

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek hatékony és bíróságon kívüli rendezése érdekében békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. (42) 311-544, (42) 420-180 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) 

Mellékletek:

1. Adavédelmi tájékoztató 

Megnyílt az Ars Sacra Fesztivál

George Saju indiai jezsuita szerzetes táncol az Ars Sacra Fesztivál megnyitóján a Magyar Nemzeti Múzeumban 2017. szeptember 15-én.
MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

 

 

Kárpátalja - A Gemba-hegy

Gemba-hegy, 2017. szeptember 15. Egy szekér Kárpátalján, a Gemba-hegy lábánál 2017. június 25-én.

MTI Fotó: Nemes János

 

 

Illegális bevándorlás

Molnár Zsolt, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának szocialista elnöke sajtótájékoztatót tart a magyar-szerb határon a röszkei tranzitzónánál 2017. szeptember 15-én.

MTI Fotó: Rosta Tibor